Vă puteți alătura demersurilor noastre de a susține educația:

Donații prin transfer bancar

Nume beneficiar: Asociația Sub Semnul Educației

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 43224419

Cont IBAN: RO88RNCB0084168670690001

Banca Comercială Română

3,5% din impozitul pe venit pentru educație

Formularul 230 poate fi descărcat și completat de persoanele care în anul anterior au înregistrat venituri din salarii și pensii. Este necesar să bifați opțiunea privind distribuirea sumei pentru o perioadă de un an sau de doi ani. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea fișei fiscale. Datele Asociației Sub Semnul Educației sunt deja completate.

Formularul 230 poate fi depus până la data de 25 mai 2023 la administrația financiară de domiciliu, direct sau prin poștă cu confirmare de primire.

© sub semnul educației