Gândurile sunt astăzi sonore, vizuale sau tactile datorită unor demersuri istorice și personale de a crea sau învăța limbaje și simboluri grafice asociate acestora. Observarea formelor și a semnelor din natură și încercarea de a le descoperi utilitatea sau semnificația ascunsă au constituit inspirația pentru o scriere picturală. Ulterior, adăugând acestor pictograme raționamente legate de asociere sau grupare și de sinteză s-au alcătuit diverse simboluri abstracte reprezentând concepte, cuvinte, silabe sau doar litere. De asemenea, tehnica de scriere, precum pictura în ocru sau utilizând cărbunele de lemn sau gravura cu instrumente minimale ascuțite pe diverse suporturi, precum tăblițele de argilă, au dictat o stilizare spre simplificare a notării. Limba scrisă a devenit un instrument puternic de diferențiere a civilizațiilor și de transmitere a celor mai importante informații de natură religioasă, administrativă sau politică. Complexitatea actului scrierii a determinat apariția unor îndeletniciri specifice, iar scribii au dobândit un rol privilegiat în societate.

În timp, redarea sunetului în scris a căpătat noi rigori grafice, legate de simbolistică, armonie, proporție, formă, ritm (repetiție, spațiu) și creativitate, valorificate sub numele de caligrafie. În școală, ne deprindem treptat cu această disciplină, care presupune un antrenament al degetelor, al brațelor și mușchilor, al posturii fizice, coroborat cu un antrenament rațional și spiritual al creierului și al gândurilor de a ne exprima clar, concis, corect. Rigoarea pe care suntem dispuși să ne-o asumăm în exprimare întărește aspectele definitorii ale personalității noastre. Putem să exprimăm încredere în sine printr-un scris clar, bine proporționat, coerent sau putem dezvălui teama că am putea greși în exprimarea ideilor noastre printr-un scris mic, indescifrabil, inconsecvent în notații sau în spațialitatea literelor și a cuvintelor prin suprapuneri. Efortul de a șterge o greșeală scrisă de mână ne disciplinează în spiritul corectitudinii, în schimb scrisul virtual sau electronic presupune posibilitatea de a prelucra textul, inclusiv de a corecta erorile, mult mai ușor.

Modalitățile de exprimare se vor modifica în continuare, așa cum tăblițele sau papirusul, pensulele sau alte instrumente din vechime au contribuit la crearea unor simboluri în scriere, este posibil ca, în timp, instrumentele actuale, precum calculatorul, să producă noi modificări în exprimare. Au apărut deja noi coduri, noi limbaje și putem să descifrăm coduri sau texte dificile. Sunetul se reprezintă cu ajutorul cuvintelor, notelor muzicale, undelor, formulelor trigonometrice și evoluăm în a reda cât mai fiabil “forma” fizică a lui (proprietățile fizice). Sensul, interpretarea, efectul rațional și afectiv, analiza sunetului și a gândurilor exprimate prin sunet trebuie să evolueze în aceeași măsură. Atunci când ne exprimăm ar trebui să avem conștiința dobândirii unor instrumente extrem de importante, care au făcut și fac în continuare parcursul de la o lume închisă a gândurilor către o lume deschisă.

© sub semnul educației

Leave a comment

Your email address will not be published.