Educația dezvoltă cunoașterea, imaginația, oferă libertatea de a fi și de a gândi, invită la conștientizarea importanței dezvoltării individuale și colective prin cunoaștere, spiritualitate și moralitate. În același timp, susține autoeducația și formarea de opinii, oferă premisele continuității procesului de educație de-a lungul întregii vieți, invită la căutarea continuă a unui context de viață valoros din punct de vedere cultural/spiritual. Educația creează instrumentele morale necesare supraviețuirii unei personalități integre: puterea de a alege contextul vieții sau de a-l făuri în spiritul unor principii culturale, etice, ecologice, sustenabile.

Profesorul este un îndrumător în spiritul unor principii valoroase, pe care și le stabilește încă de la începutul carierei și cărora le devine statornic și în situații defavorabile procesului de educație a elevului. Este adeptul dezvoltării inteligențelor multiple, raționale și afective, înțelege rolul și responsabilitatea sa asupra individului și colectivității, caută să descopere noi perspective de dezvoltare personală, tehnici, idei, oameni. Este inspirat, răbdător, consecvent și stăruitor în demersul său, netulburat de factorii neprielnici educației și mai degrabă atent la soluțiile alternative care pot exista în contextul unor constrângeri apărute în demersul său. Profesorul are deschiderea să înțeleagă rolul greșelii în procesul de educație a elevului, care poate fi generatoare de idei noi, descoperiri noi, poate conduce către o mai bună înțelegere a problemei prin analiză, poate fi un factor important de pregătire emoțională în fața unor viitoare erori/dificultăți.

Elevul are potențialul de a rezona în contextul educației cu valorile care îi sunt transmise, este sau devine conștient de importanța educației și caută să exploreze atât mijloacele oferite de școală pentru dezvoltarea sa intelectuală, cât și resursele descoperite prin căutări proprii (cărți, evenimente culturale, ONG-uri, conferințe, școli de vară). Învață să devină selectiv astfel încât să poată conștientiza care sunt cu adevărat îndrumătorii spirituali și elementele contextuale valoroase (care pot să apară și în exteriorul școlii). Elevul experimentează, (își) pune întrebări, caută răspunsuri (eventual din mai multe surse), prezintă neclaritățile, problemele apărute în demersul său educativ profesorului, consilierului școlar, părinților, are inițiativă, tinde spre autoeducație și descoperirea domeniului său de interes, a rostului său și a sinelui.

© Școala primară “în aer liber” la București pe la 1842 – Gravură de Charles Doussault, publicată în “L’Illustration” la 1853

© sub semnul educației

One thought to “Gânduri despre educație”

  • cursuri

    Studentul la universitati de profil trebuie sa aiba posibilitatea de a opta pentru cursuri si laboratoare online, pentru a se proteja in tavalugul orelor grele, adesea inutile la care este supus.

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.