Asociația Sub Semnul Educației își propune identificarea, dezvoltarea și aplicarea unor soluții educaționale alternative, interactive și inovatoare, adaptate cerințelor contemporane.

Misiune
  • Realizarea unor resurse educaționale precum jocuri sau cărți educative
  • Dezvoltarea creativității prin jocuri educaționale, desen și promovarea consilierii vocaționale
  • Studierea unor modalități de integrare a mediului digital, dar și a celui experimental-meșteșugăresc în activitățile educaționale contemporane
  • Realizarea unor activități educaționale itinerante
  • Identificarea unor discipline și tehnici educaționale de dezvoltare a cunoștințelor, aptitudinilor și abilităților necesare în societatea contemporană și de perspectivă pentru ocupațiile din viitor și susținerea integrării acestora în programele școlare
  • Cercetarea și promovarea unor tehnici moderne sau tradiționale eficiente de educație din diferite țări sau regiuni
  • Încurajarea educației în zonele defavorizate prin implicarea entităților socio-culturale și economice
  • Experimentarea tehnicilor de realizare a cărților tipărite și digitale, precum și a produselor auxiliare, în cadrul unor spații expoziționale și ateliere de lucru
  • Diminuarea ratei analfabetismului funcțional prin intermediul lecturii, logicii și rezolvării de probleme
  • Analizarea unor probleme de utilitate, funcționalitate și estetică existente în spațiile de învățământ și elaborarea unor studii arhitecturale de exterior și interior pentru remedierea acestor probleme

© sub semnul educației