Asociația Sub Semnul Educației

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 43224419

Cont IBAN: RO88RNCB0084168670690001

Banca Comercială Română

Număr de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 58/08.10.2020

contact@subsemnuleducatiei.ro