În Japonia, în primii ani de școală, elevii se deprind cu bunele maniere – respectul, corectitudinea și empatia în comportamentul social, grija și responsabilitatea pentru natură și animale, importanța unui spațiu de lucru curat și bine întreținut din respect pentru sine și pentru ceilalți. Aceste aspecte conturează personalitatea copiilor și constituie un punct de plecare pentru asumarea unei atitudini corecte față de educație, umanitate și societate.

De-a lungul timpului și, în continuare, în diverse culturi, convențiile sociale au fost influențate de diferite repere sau sisteme de referință, precum religia, sistemele ierarhice, patriarhale sau de guvernământ. Reperele actuale de bune maniere tind către deprinderea, cu naturalețe și simplitate, a unui comportament integru, rafinat de principii și valori universale.

Adevărata politețe este sinceră.” Samuel Smiles

Filozofia morală, educația civică, bunul-simț, limbajul corect și respectuos, non-violența, protecția mediului înconjurător pot fi studiate și aplicate în școală. Sub îndrumarea profesorilor, elevii pot identifica și valorifica diverse texte cu valoare morală – poezii, fabule, satire, romane, nuvele, studii de caz ce surprind situații reale din viața de zi cu zi. De asemenea, pot fi organizate vizite de studiu sau activități care dezvoltă o atitudine afectivă corectă – de prietenie, toleranță, responsabilitate, dorința de a face bine și interesul de a descoperi modalități de a rezista proactiv unor comportamente sau fapte necinstite. În plus, este importantă cultivarea unui limbaj corect și coerent prin identificarea și corectarea unor greșeli frecvente de adresare, de articulare, de utilizare în vocabularul curent.

Fără energie nu poți merge mai departe, fără efort nu poți avea niciun merit, fără sinceritate nu durează nimic, fără loialitate nu poți avea afecțiunea, fără politețe nu poți fi respectat. Pentru că politețea rafinează spiritul, după cum muzica rafinează interiorul.” Confucius

© Children’s National Guild of Courtesy, Queensland Government, E. J. Arnold & Son, Ltd. Educational Publishing Leeds

© sub semnul educației

Leave a comment

Your email address will not be published.